Hoppa till innehåll

Ansökan

Hur får jag mitt kursbesked?

Kursbesked skickas ut med post och informationen kommer även att synas på ditt studerandekonto.

Hur lämnar jag återbud till en kurs?

Under ansökningsperioden så kan du logga in på ditt studerandekonto och lämna återbud.

När ansökningsperioden är avslutad och fram till kursstart lämnar du återbud genom att mejla, ringa eller besöka Vuxenutbildningen.

 

Kan jag studera på vuxenutbildningen i en annan kommun om jag är folkbokförd i Stenungsund?

Om du vill studera på Vuxenutbildningen i en annan kommun än den där du är skriven måste din hemkommun bevilja ansökan. 

Du som bor inom Göteborgsregionen kan söka yrkesutbildningar i samtliga GR-kommuner utan att behöva göra en förfrågan till din hemkommun. Du gör din ansökan på www.grvux.se

Saknar du betyg?

Du som inte har några betyg, inte kan få tag på dina betyg eller av någon annan anledning behöver veta vilken kunskapsnivå du ligger på, kan göra en nivåbedömning (test) hos oss. Du kan göra en nivåbedömning i ämnena svenska som andraspråk, svenska, matematik och engelska.

Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver göra en nivåbedömning.

Vem har förtur till platserna på vuxenutbildningen?

Att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, på grundläggande nivå samt på gymnasial nivå är i många fall en rättighet. Du som inte avslutat gymnasiet eller behöver komplettera för särskild behörighet till högskola eller yrkeshögskola har rätt till en kursplats. För övriga utbildningar finns regler för vem som har rätt till en kursplats om det finns fler sökande än antal platser på en kurs. Du som har kort utbildning har störst rätt till kursplats. Så här prioriterar vi:

1. Den som vill fullfölja studier som du påbörjat enligt en individuell studieplan.

2. Den som inte har avslutat gymnasiet.

3. Den som har avslutat gymnasiet och behöver utbildningen för högre studier eller för planerat yrkesval, eller nuvarande yrke.

Vem kan söka till Vuxenutbildningen?

Du som vill slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också studera för att bli behörig till högre studier, eller läsa en yrkesutbildning.

Om ditt mål är att få ett slutbetyg eller en gymnasieexamen kan du använda dina poäng från kurser, yrkesutbildning, lärlingsutbildning och i vissa fall validering/prövning, i ett slutbetyg eller gymnasieexamen.

Du som är 20 år. Du är behörig till vuxenutbildningen från och med höstterminen det år du fyller 20.

Undantag: Om du har gått en treårig gymnasieutbildning och har gymnasieexamen eller studiebevis kan du söka även om du är yngre än 20 år.

Vilka betyg ska jag skicka in vid ansökan?

Om du inte har dina betyg kvar så kontaktar du den skola som du studerade på för att beställa dem. Om skolan inte finns längre kontaktar du kommunen i den stad du studerade.

Dessa betyg kan du skicka in:

Betyg från gymnasieskola - avgångsbetyg, samlat betygsdokument, slutbetyg, utdrag ur betygskatalog, studiebevis, examensbevis samt diplom från IB

Betyg från vuxenutbildning/komvux i annan kommun utanför Göteborgsregionen. Har du läst de senaste åren hos vuxenutbildning i Göteborgsregionen behöver du INTE lägga upp dem, de finns i studerandekontot

Utländsk gymnasieskola eller motsvarande, bedömd av VHS/UHR.

Intyg med studieomdöme från folkhögskola.

Du kan skanna eller fotografera betygen och ladda upp dem när du gör din webbansökan.Om du inte kan ladda upp dina betyg i ansökan, så kan du skicka dem med post till:

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund

VI MÅSTE HA DINA BETYG FÖR ATT KUNNA BEHANDLA DIN ANSÖKAN.