Hoppa till innehåll

Övrigt

Hur avbryter jag mina studier vid vuxenutbildningen?

Om du vill avbryta dina studier meddelar du din lärare. Om du har csn så behöver du kontakta dem för att meddela studieavbrott. Detsamma gäller om du har ekonomisk ersättning från någon annan myndighet.

Hur lämnar jag återbud till en kurs?

Det finns flera sätt att lämna återbud till en kurs. Under ansökningsperioden så kan du logga in på ditt studerandekonto och lämna återbud. När ansökningsperioden är avslutad och fram till dess att du fått ditt kursbesked lämnar du återbud genom att ringa, 0303-738650 eller mejla, infovux@stenungsund.se
Om du redan har blivit antagen eller påbörjat en kurs kontaktar du skolan du går på för att lämna återbud eller avbryta kursen.

Kan jag få csn när jag läser på vuxenutbildningen?

När du studerar på vuxenutbildningen kan du söka studiemedel eller studiehjälp från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Ansökan gör du på www.csn.se

För att du ska få rätt till studiemedel för studier i Sverige behöver registrera dig hos CSN inom de första tre veckorna för att få ut din första utbetalning. Du behöver dessutom läsa minst på halvtid (50 procent), och det gäller alla veckor som du registrerar dig för.

CSN kontrollerar registreringen med din skola. De jämför de registreringar som de får in från skolan med de uppgifter du har lämnat till CSN. Det gör CSN för att vara säkra på att de har betalat ut rätt belopp.

Studiemedel får du från höstterminen det år du fyller 20. Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du ansöker om studiemedel hos CSN.

-Studieomfattning och studietakt

Tänk igenom vilken studietakt som passar dig. Ska du studera på heltid eller deltid? Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan söka hos CSN.

Heltidsstudier är 20 poäng per vecka. För att räkna ut din studietakt summerar du poängen för dina kurser och delar med antalet veckor kurserna pågår. Här kan du se vilken studietakt dina poäng per vecka motsvarar:

20 poäng per vecka motsvarar 100 procent studietakt

15-19 poäng per vecka motsvarar 75 procent studietakt

10-14 poäng per vecka motsvarar 50 procent studietakt

Läs mer om vad som händer om du blir sjuk medan du studerar på CSN och Försäkringskassans webbsidor.

Kostar det något att studera?

Kurserna på vuxenutbildningen kostar ingenting. Du betalar endast för kurslitteratur och annat studiematerial. 

Vad är prövning?

Vill du höja ditt betyg i en kurs som du redan har betyg i? Eller vill du på egen hand läsa in en helt ny kurs? Då kan du göra en prövning. Vid en prövning bedömer läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnesplanen.

Man kan göra prövningar på flera skolor, tex via Hermods med anmälan i Stenungsund eller på Prövningsenheten i Göteborg.

Du får ingen undervisning utan förbereder dig på egen hand utifrån ämnesplanen för kursen. Läraren bedömer dina kunskaper utifrån kunskapskraven.

Du prövar i hela kursen vid ett bestämt tillfälle och ska själv söka information, anmäla dig och förbereda dig inför prövningen.

Vad är validering?

Har du arbetat inom ett yrke och saknar betyg eller intyg på dina kunskaper kan du ansöka om validering. Du kan tex validera vissa moment när du läser barnskötare- eller vårdutbildning i Stenungsund.